Scroll down to read in English
Bazen bir parça çikolata, güzel yazan bir kalem, gönlü hoş eden bir mürekkep ve her şeyden önemlisi dünyayı aydınlatacak bir kitap tüm dertlerin çaresidir.
Günün Kalemi: Platinum 3776 Bourgogne (B)
Günün Mürekkebi: Pilot Iroshizuku Tsuki-Yo
Günün Defteri: Quotable Journal
Günün Çikolatası: Damak
Dünayı aydınlatan: Mevlana’dan Mesnevi
CONTINUE to READ in ENGLISH

Sometimes, it is just a piece of chocolate, a nice pen, heart warming ink and above all a book to enlighten the world is the cure for all problems.
Pen of the Day: Platinum 3776 Bourgogne (B)
Ink of the Day: Pilot Iroshizuku Tsuki-yo
Notebook of the Day: Quotable Journal
Enligthens the world: Masnavi from Rumi